Skip to content Skip to footer
Ποιοι Είμαστε

Υποστηρίζουμε τις Επιχειρήσεις Τροφίμων

Μελέτη & Εφαρμογή Απαιτήσεων & Προτύπων για:

  • Βιομηχανίες Τροφίμων
  • Επιχειρήσεις & Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Η “FOOD ADVICE είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων με πολυετή εμπειρία στο χώρο της συμβουλευτικής στην ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων, η οποία ξεκίνησε πριν από 15 έτη και συνεχίζεται με άοκνες προσπάθειες μέχρι σήμερα, από τον Κτηνίατρο Μπίλια Ιωάννη, την Κτηνίατρο Σωτηριάδη Κωνσταντίνα και τη Γεωπόνο Δρόσου Ειρήνη.

food-safety-about
food-safety-consultants

Η συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια, με μεγάλο εύρος επιχειρήσεων της βιομηχανίας τροφίμων καθώς και Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, έχει δημιουργήσει δεσμούς εμπιστοσύνης, οι οποίοι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του συμβουλευτικού και εκπαιδευτικού μας έργου.

Food Advice

Η Ομάδα μας

ΜΠΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Είναι απόφοιτος της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση Υγιεινή και Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Στο παρελθόν έχει εργασθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης της ελληνικής κτηνοτροφίας, στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως ελεγκτής Κτηνίατρος στα πλαίσια του Οργανωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) και σε εταιρία πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων, ζωοτροφών, αναλώσιμων και διαγνωστικών τεστ.

Από το 2009, δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Ασφάλειας Τροφίμων στη Μελέτη, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, έχοντας συνεργαστεί με ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων τροφίμων. Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ (Α.Μ.: 37827032377), διαθέτει Κωδικό Εισηγητή ΛΑΕΚ: 68058 και μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων καθώς και στην εκπαίδευση επαγγελματιών κρέατος.

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Είναι απόφοιτη της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια πάνω σε διάφορα διεθνή πρότυπα GFSI (IFS, FSSC) ενώ έχει και πιστοποίηση Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000. Από το 2014 εργάζεται ως Σύμβουλος Ασφάλειας Τροφίμων στη Μελέτη, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, σύμφωνα με διάφορα διεθνή πρότυπα (ISO 22000, IFS, FSSC, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 κ.ά.) και έχει συνεργαστεί με ένα εύρος επιχειρήσεων επεξεργασίας τροφίμων. Παράλληλα, έχει εργαστεί και ως εκπαιδεύτρια σε σεμινάρια κρεοπωλών.

ΔΡΟΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Είναι απόφοιτη του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), της κατεύθυνσης Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας του Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος Βεβαίωσης Οινολογίας και Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος (Οινολόγου) από το τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.

Στο παρελθόν έχει εργασθεί ως Γεωπόνος στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, ως εκτιμητής Γεωπόνος στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), ως ελεγκτής Γεωπόνος στα πλαίσια του Οργανωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), σε Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων [εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Πρότυπα ISO 22000, BRC), διαχείριση εμπορικού συστήματος (ERP), διαχείριση και εκπαίδευση προσωπικού].

Από το 2015 εργάζεται ως Σύμβουλος Ασφάλειας Τροφίμων σε Συμβουλευτικές Εταιρίες με αντικείμενα τη Μελέτη, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας.

Επιδίωξή μας είναι να παρέχουμε ένα υψηλό επίπεδο συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες αφενός μεν να βοηθούν τις επιχειρήσεις να εξελίσσονται και να εξασφαλίζουν την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών προϊόντων στους καταναλωτές, αφετέρου να είναι συμβατές οικονομικά με το μέγεθος τους.
Τι προσφέρουμε

Οι Υπηρεσίες μας

Εκπαίδευση

► Συνεργασία με Ιδιωτική Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος και εκπαίδευση υποψηφίων κρεοπωλών.

► Συμμετοχή στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, σε συνεργασία με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης

Μελέτες

► Υγειονομική μελέτη κατασκευής εγκαταστάσεων επιχειρήσεων τροφίμων.

► Μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Συστημάτων για τη Διαχείριση στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

► Υπηρεσίες εμπειρογνώμονα σε επιθεωρήσεις εταιριών τροφίμων, καθώς επίσης και σε επιτροπές ενστάσεων / προστίμων και δικαστικές διεκδικήσεις.

► Υπηρεσίες πραγματογνώμονα.

► Εκπόνηση ετικετών προϊόντων ή Private Label (PL) προϊόντων – Επισήμανση προϊόντων.

Αδειοδοτήσεις

► Υγειονομικές και κτηνιατρικές συμβουλές και οργάνωση φακέλων για αδειοδότηση.

► Υποβολή γνωστοποίησης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

► Υποβολή γνωστοποίησης Εγκατάστασης και Λειτουργίας Εργαστηρίου Τροφίμων.

Θεωρούμε πως η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων απαιτεί αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων που εμπλέκονται με την παραγωγή των τροφίμων. Προϋπόθεση δε για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι η επιστημονική αρτιότητα, ο επαγγελματισμός, η μεθοδικότητα και σε τελευταία ανάλυση η έμπρακτη εμπιστοσύνη μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων.

Food Advice

Ενδεικτικοί πελάτες μας